Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia

 

Nawigacja

Kalendarz

Archiwum

Archiwum życia szkolnego 2010/11

Wizyta minister edukacji

                         27 sierpnia 2010 roku nasza szkoła miała zaszczyt gościć panią wiceminister edukacji -  Krystynę Szumilas. Pani Minister towarzyszył Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Powodem tej niecodziennej i  niezwykle ważnej dla nas wizyty była chęć obejrzenia specjalnie przystosowanej dla potrzeb najmłodszych sali edukacyjnej, która powstała w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Do programu tego szkoła przystąpiła w okresie wakacyjnym w 2009 roku składając wniosek
o pozyskanie środków z rządowego programu MEN „Radosna Szkoła” na wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny. Projekt złożony przez szkołę został pozytywnie rozpatrzony już
w pierwszej edycji, dzięki czemu z pozyskanych środków szkoła stworzyła warunki do aktywności ruchowej i nauki poprzez zabawę dla najmłodszych uczniów. Dostrzegając dobre efekty naszych działań oraz ogromn
ą radość w oczach dzieci szkoła złożyła kolejny wniosek na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła”, tym razem na  budowę i urządzenie szkolnego placu zabaw. Aktualnie inwestycja ta jest realizowana.

                         Pani minister i kurator oświaty mieli również okazję poznać tradycje szkoły oraz spotkać się z dyrekcją i gronem pedagogicznym w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego. Najważniejsze, że nasza ponad stu letnia szkoła, głęboko osadzona w śląskiej tradycji jest placówką na miarę XXI wieku, w czym utwierdziły nas ciepłe słowa i wyrazy sympatii ze strony Pani minister.

               Ta wizyta na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że z chwilą gdy powstanie na szkolnym podwórku plac zabaw Pani minister również zaszczyci nas swą obecnością.

 

  "Sprzątanie Świata"

"Sprzątanie Świata" to wielka międzynarodowa akcja, obejmująca swym zasięgiem ponad 130 państw całego ziemskiego globu. Wystartowała w 1993 roku z inicjatywy australijskiego żeglarza Iana Kiernana.

Obecnie w "Clean Up the Word" uczestniczy więcej niż 40 milionów wolontariuszy, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest powstrzymanie procesu degradacji środowiska. A czynnikiem niezwykle degradującym są odpady zaśmiecające niemal wszystkie zakątki naszej Ziemi.

17 września 2010 roku kolejny raz uczestniczyliśmy w "Sprzątaniu Świata". Zanim przystąpiliśmy do sprzątania, nasi wychowawcy przeprowadzili z nami pogadanki, mające na celu wyrobienie postaw
i zachowań, które winny stać się stylem naszego życia. Przypomnieli również o zachowaniu środków ostrożności podczas sprzątania śmieci.

Urząd Miasta Katowice zakupił na potrzeby sprzątania worki i rękawice. Od samego rana uczniowie klas I - VI wraz z wychowawcami rozpoczęli sprzątanie przydzielonych terenów wokół szkoły i na osiedlu Bohdanowicza.

 W wyniku akcji zapełnionych zostało wiele worków, które następnie zostały złożone w punktach odbioru. Wśród zebranych surowców wtórnych przewagę stanowił papier oraz plastik.

 Akcja "Sprzątanie świata" na trwałe zadomowiła się wśród uczniów naszej szkoły, którzy chętnie podejmują wyzwania i licznie uczestniczą w porządkowaniu wybranych zakątków naszej dzielnicy . Taka postawa naszych uczniów powinna być przykładem dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

 

 Zachowaj trzeźwy umysł

W dniu 24 września 2010r zorganizowano akcję kontroli prędkości pojazdów jadących ulicą Bielską, tuż przy szkole.

W akcji tej wspomagali uczniów kl. II policjanci z Wydziały Ruchu Drogowego w Katowicach.

Akcja ta odbyła się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i miała na celu uświadomienie kierowcom konieczności prawidłowej jazdy samochodem oraz przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.

Mimo tego, że kierowcy prawidło jechali, to każdy z nich otrzymał ulotki na temat bezpiecznego prowadzenia pojazdów oraz sympatyczny upominek - breloczek - wykonany przez uczniów w świetlicy szkolnej.

 

Spotkanie z KZK GOP

                  Dniu 16.IX.2010r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielami KZK GOP. Panowie w ciekawy sposób przedstawili podstawowe zasady podróżowana autobusami miejskimi. Zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą zaistnieć
w czasie podróży i na sposoby zapobiegania im. Przedstawili na zajęciach skutki nieodpowiedniego zachowania i wandalizmu. Pokazali też różne rodzaje biletów. Prawie wszystkie dzieci znały taryfę KZK GOP i wiedziały, że trzeba kupować bilet. Wiele z nich zapomniało jednak o tym, że bilet jest formą zapłaty za przejazd i daje gwarancję ubezpieczenia za podróż.

   Przedstawiciele KZK GOP swoją prelekcję przeplatali atrakcyjnymi konkursami z nagrodami. Nasi uczniowie wykazali się wiedzą na temat komunikacji i bezpieczeństwa, ale tylko jedna dziewczynka umiała rozszyfrować skrót KZK GOP jako Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

  Spotkanie osłodziły nam pyszne cukierki - krówki ,,otulone" w firmowe opakowania "KZK GOP".

 

Dzień Edukacji Narodowej

      We wszystkich szkołach w Polsce 14 października obchodzony jest bardzo uroczyście. Jest to Dzień Komisji Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela - świętują wtedy wszyscy pracownicy szkoły.

     Również w naszej szkole 14 października 2010 roku obchodzony był bardzo uroczyście.

 Najpierw pani dyrektor Jolanta Kurzeja - Jopek w swoim wystąpieniu przybliżyła nam rolę polskiego nauczyciela na przestrzeni wieków. Następnie, jak co roku, przyznała swoje nagrody nauczycielom
i innym pracownikom szkoły.

      Podczas tegorocznego Dnia Nauczyciela szczególny powód do świętowania mieli pani Teresa Stanisz - nauczyciel muzyki i pan Krzysztof Janecki - nauczyciel w - f. Nauczyciele Ci otrzymali za swoją pracę nagrodę Prezydenta Miasta Katowice.

      Jesteśmy dumni i serdecznie Im gratulujemy,   życząc dalszych sukcesów!

     Później można było przejść do mniej oficjalnej części, która w tym roku szkolnym była na wesoło!

      Najpierw uczniowie młodszej grupy wiekowej przedstawili nam historyjkę o wróbelku Elemelku, który postanowił się uczyć. Potem ich starsi koledzy zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły.  To była bardzo przyjemna uroczystość!

 

Święto pieczonego ziemniaka

                         11 października obchodzone jest Święto Pieczonego Ziemniaka. Z tej okazji w wielu klasach odbyły się ogniska. Na niektórych z nich byli obecni także rodzice, co zawsze sprzyja integracji, pozwala na lepsze poznanie się i owocuje współpracą. I tak też było. Pogoda była ciepła
i słoneczna, a pieczone ziemniaki oraz kiełbaski wszystkim smakowały. Przy ognisku spędziliśmy czas w radosnej i miłej atmosferze.

 

Plac zabaw

 Od lutego 2010 roku uczniowie naszej szkoły korzystają z sali zabaw, która powstała w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Wkrótce szkoła złożyła kolejny projekt, tym razem na budowę szkolnego placu zabaw również w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".  Projekt złożony przez szkołę został pozytywnie rozpatrzony już w pierwszej edycji, dzięki czemu z pozyskanych środków szkoła stworzyła warunki do aktywności ruchowej  dla najmłodszych uczniów. Pierwsza koparka pojawiła się obok naszej szkoły jeszcze w maju, a prace przy realizacji projektu ruszyły pełną parą we wrześniu. Trwały one do końca października, kiedy to kolorowy plac zabaw oddano do użytku najmłodszym uczniom naszej szkoły.

 

Wizyta biskupa

  4 listopada 2010 roku, w ramach wizyty duszpasterskiej odwiedził naszą szkołę Ksiądz Biskup Gerard Bernacki. Spotkanie z gronem pedagogicznym przebiegało w życzliwej atmosferze. Urozmaiciły je anegdotki i wspomnienia szkolne samego szacownego Gościa. Ksiądz Biskup zwiedził także Szkolną Izbę Regionalną i zobaczył salę zabaw otwartą w lutym bieżącego roku. Następnie,
w obecności Pani dyrektor, nauczycieli i uczniów naszej szkoły, poświęcił nowo powstały przy naszej szkole (w ramach projektu rządowego "Radosna szkoła") plac zabaw.

 

Święto Niepodległości

                        W dniu 10 listopada 2010 roku w naszej szkole, w przeddzień narodowego święta wszystkich Polaków, obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

                    Cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej akademii przygotowanej przez klasę Va i VI A .Wiodącym tematem naszej akademii było ukazanie drogi Polaków, jaką przemierzyli, aby odzyskać wolność po 123 latach zaborów.

                     Akademię uświetnili soliści ze szkolnego choru „Belcanto”, którzy wspaniale zaśpiewali pieśni patriotyczne ukazując tym samym swoje wspaniale wokalne talenty.

 

Konkurs Matematyczno Przyrodniczy

 Dnia 23.XI 2010r. odbył się w naszej szkole "I Miejski Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy" dla uczniów klas szóstych. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W konkursie wzięło udział 45 uczniów z 15 katowickich szkół. Dzieci najpierw indywidualnie rozwiązywały test zawierający 25 zadań (60 minut), a następnie drużynowo 3 zadania otwarte (30 minut). W czasie, gdy komisja składająca się z 4 nauczycieli sprawdzała prace, dzieci i ich opiekunowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Po podsumowaniu punktów, Pani dyrektor ogłosiła wyniki:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 53

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 34

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 67

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali piękne nagrody książkowe i dyplomy.

Nagrodę indywidualną - książkę "Encyklopedia przyrody" i dyplom - za uzyskanie maksymalnej ilości punktów otrzymał uczeń Marcin Rybok ze Szkoły Podstawowej nr 53.

Wszystkie dzieci i nauczyciele otrzymali drobne upominki ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Apel poświęcony prawidłowemu odżywianiu

          W dniu 18 listopada odbył się apel, który był podsumowaniem zajęć przeprowadzonych na lekcjach poświeconych prawidłowemu odżywianiu. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt.”Marlenko! co robisz”, które w zabawny sposób   mówiło o niezdrowych nawykach żywieniowych dzieci i podkreślało, jak ważne jest, co jemy, w jakich ilościach i o jakich porach.

       Na apelu poznaliśmy również zwycięzców konkursu na wykonanie „Piramidy żywieniowej”.

W rywalizacji międzyklasowej w kategorii plakatu I miejsce zajęli uczniowie klasy IIa, II miejsce uczniowie klasy IIb, a III miejsce uczniowie klasy Ib .

W kategorii piramid przestrzennych najorginalniejszą piramidę wykonali uczniowie klasy Va i zajęli
I miejsce, II miejsce zajęła klasa IIIa, a III miejsce klasa VI b.

 

Dzień Górnika

                Tradycją naszej szkoły wynikającą z jej położenia i sąsiedztwa kopalni „Murcki” jest coroczna akademia z okazji Dnia Górnika. Tym razem podzielona zostało ona na dwie części.
W pierwszej części akademii uczniowie klas młodszych docenili i uczcili trud pracy górnika poprzez deklamację poezji, przedstawili produkty powstające z węgla oraz przybliżyli postać
Skarbnika – opiekuna górników i ich patronki św.Barbary.  

                W drugiej części uczniowie klas IV-VI zaprezentowali mundur górniczy i jego nazewnictwo oraz przybliżyli historię powstawania węgla kamiennego na podstawie inscenizacji pt.”Puszcza węglowa”. Akademię uświetnił również swoim występem zespołowym i indywidualnym chór „Belcanto” i „Picolo Belcanto”. Na zakończenie i usystematyzowanie zdobytych informacji mięliśmy okazję zobaczyć film o przygodach Bolka i Lolka w kopalni węgla kamiennego.

 

Biesiada Śląska

            W dniu 2 grudnia 2010 r. uczennice klasy III a i III b: Sonia Buczyńska, Karolina Gawlas, Wiktoria Wróbel, Martyna Nowak i Laura Dziendzioł  wzięły udział w VI Biesiadzie Śląskiej. Jak co roku organizatorem spotkania był Miejski Dom Kultury w Katowicach - Giszowcu.

Biesiada Śląska - jak nakazuje obyczaj - odbywa się w terminie związanym z obchodami święta górniczego, które przypada w dniu imienin patronki górników - św.Barbary - 4 grudnia. Podczas biesiady obowiązywała gwara śląska, w której śpiewaliśmy piękne śląskie i górnicze piosenki oraz bawiliśmy się w dawne śląskie zabawy. Naszym głównym zadaniem było wykonanie pracy plastycznej na temat osobliwości dzielnicy, w której mieszkamy. Nasze uczennice wykonały makiete murckowskiego rezerwatu buków, hałdy, szybu górniczego oraz paśnika dla zwierząt zamieszkujących nasze murckowskie lasy. Po prezentacji naszych prac nadszedł czas na poczęstunek - prawdziwy śląski kołocz z posypką. Na zakończenie bawiliśmy się w poznane śląskie zabawy. Z ogromnym żalem żegnaliśmy się z pozostałymi uczestnikami biesiady i bardzo żałujemy, że w przyszłym roku nie my będziemy jej uczestnikami. Za to nasze młodsze koleżanki i koledzy wezmą udział w kolejnej już VII Biesiadzie Śląskiej.

 

Konferencja nauczycieli i uczniów klas I-III  „Bliżej Śląska”

Dnia 9 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Katowicach - Giszowcu odbyła się konferencja nauczycieli
i uczniów kl.I-III. Celem konferencji było pielęgnowanie tradycji i zwyczajów śląskich. Promowanie osiągnięć nauczycieli i uczniów w zakresie edukacji regionalnej.

Nasi uczniowie w licznej grupie reprezentowali naszą szkołę, a byli to: Emilia Urbańczyk kl.I.b, Witold Adamczyk, Adrian Kostyra, Jakub Langer, Hubert Skóra – wszyscy z kl.II.b oraz Sebastian Szlachcic
z kl.II.a , Wiktoria Wróbel z kl.III.a i Karolina Sawicka z kl.III.b. Dzieci miały okazję zobaczyć występy artystyczne uczniów innych katowickich szkół oraz poznać działalność szkolnych kół regionalnych. Mieli również okazję wysłuchać monologu pt.”O gwarze i tradycjach w śląskiej rodzinie”, który wygłosił p.Leszek Jęczmyk – Ślązak roku 2006 (laureat konkursu organizowanego przez Radio Katowice) którego mieliśmy okazję gościć i w naszej szkole. Kolejnym punktem konferencji było spotkanie
i rozmowa z emerytowanym górnikiem kopalni „Wieczorek” dotycząca tradycji i zwyczajów górniczych.

Wreszcie nastąpił długo oczekiwanych moment  - występ uczniów naszej szkoły. Zaprezentowali oni scenkę w gwarze śląskiej, dotyczącą historii powstania nazwy Murcki. Oklaskiwani uczniowie
z wypiekami na twarzy schodzili ze sceny, bo wśród zaproszonych gości była również p.dyrektor Barbara Pocwa. Na koniec na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek – kołocz z posypką oraz wspólna zabawa i śpiew. A że był to już świąteczny czas śpiewano także kolędy w gwarze śląskiej.  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątki, by miło wspominać wspólnie spędzony czas.

 

  Jasełka i kiermasz świąteczny

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia zostały przygotowane i zaprezentowane przez uczniów naszej szkoły jasełka pt."Jest Światłość prawdziwa". Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem katechety Piotra Pilcha i z pomocą p.Moniki Geisler. Scenariusz jasełek był autorstwa w/w katechety. W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie klasy 6a. Jasłka zostały zaprezentowane
w sali gimnastycznej w dn.20.12.2010 dla rodziców, a także 22.12.2010 dla całej społeczności szkolnej. Inetgralną część przedstawienia stanowił koncert pastorałek w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p.Teresy Stanisz. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie uczniów zarówno w grę aktorską, jak i przygotowanie bogatej i ciekawej scenografii, choreografii, oprawy muzycznej
i kostiumów. W pełni wykorzystano też możliwości techniczne naszej szkoły w przygotowaniu przedstawienia, jak nagłośnienie, oświetlenie czy projektor multimedialny.

Po przedstawieniu rodzice zostali zaproszeni do udzialu w co rocznym kiermaszu świątecznym prac wykonanych przez uczniów naszej szkoły połączonym ze sprzedażą wypieków cukierniczych.  Został on przygotowany przez p.Aleksandrę Palengę-Gos i Justynę Adamiec-Głąbek. Do kiermaszu zostali zaangażowani rodzice naszych uczniów, gdyż każda z klas miała przygotować specjalnie na tę okazję ciasto. Kiermasz cieszył się dużą popularnością i większość prac naszych uczniów szybko znalazła nowych właścicieli. Po udanych świątecznych zakupach, przy dźwiękach kolęd,  była okazja na chwilę relaksu przy kawie i pysznym cieście.

 

Z wizytą w MDK

           Z okazji 8 marca, czyli Dnia Kobiet uczniowie klas I-III wystąpili przed publicznością zgromadzoną w Miejskim Domu Kultury 'Południe" w Katowicach - Murckach. Zgromadzona publiczność to emerytki zrzeszone w Związku Emerytów i Rencistów. Młodzi aktorzy zaprezentowali inscenizację na temat historii powstania nazwy Murcki oraz zaśpiewali znaną piosenkę murckowską 
z 1947 r. pt. "W Mikołowie na jarmarku"  posługując się gwarą śląską.  Naszych aktorów bardzo "zżreała" trema  mimo tego, że był to ich drugi występ przed szerszą publicznością. Tym razem jednak prezentowali się przed zgromadzonymi na sali znajomymi osobami np. mamami, babciami, sąsiadkami. Na szczęście opanowali tremę i  w błysku flesza aparatu fotograficznego kontynuowali swój występ. O tym, że gra aktorska się podobała świadczą zadowolne i uśmiechnięte twarze publiczności oraz burza oklasków, jakimi zostali nasi aktorzy pożegnani. Dziękując za miłe przyjęcie zeszliśmy ze sceny i ... Czekała na nas niespodzianka... Zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek, który z wielkim apetytem skonsumowliśmy.

Występujący aktorzy to: Emilia Urbańczyk z kl.I.b, Sebastian Szlachcic z kl.II.a, Witold Adamczyk, Adrian Kostyra, Jakub Langer i Hubert Skóra z kl.II.b, Wiktoria Wróbel z kl.III.a oraz Karolina Sawicka z kl.III.b

 

Święto szkoły

             W związku z panującą w szkole grypą tegoroczne  Święto Szkoły uczciliśmy z opóźnieniem, bo dopiero 25 marca.  Spotkanie na sali gimnastycznej miało charakter humorystyczny i zabawowy. Klasy młodsze zaprezentowały historię o żabkach, natomiast Teatr „Bambuko” przekonał nas, że największym marzeniem króla jest zjedzenie zupki grzybowej oraz zostanie dziadkiem. Jak zwykle nie zawiodły oba zespoły „Belcanto”, które bawiły nas śmiesznymi piosenkami. Na koniec nauczyciele wręczyli nagrody uczniom wyróżnionym w konkursach. Spotkanie dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. Szkoda, że szkoła ma swoje święto tylko raz w roku.

A zresztą zobaczcie sami, jak było...

 

Konkurs ortograficzny

26 marca 2011 roku odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
"Mistrz Ortografii 2011", któremu przyświecało motto: "Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują".

 Do naszej szkoły przybyło osiem dwuosobowych reprezentacji z okolicznych szkół podstawowych.

 Po napisaniu dyktanda zatytułowanego "W parku", w oczekiwaniu na wyniki, nasi goście mieli okazję zobaczyć spektakl przygotowany przez szkolny teatr "Bambuko" zatytułowany "O królu,który chciał być dziadkiem". Przedstawienie otrzymało od widzów gromkie oklaski.

Nadszedł czas na wyniki:

 I miejsce: KINGA OLEKSA z SP - 67 w Katowicach

 II miejsce: KINGA ŁAGOSZ z SP - 48 w Katowicach

 III miejsce: NATALIA NOWAKOWSKA z SP - 42 w Katowicach

 Wyróżnienie: BARTŁOMIEJ ĆWIK z SP - 37 w Katowicach

 

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 18 - 20.04.2011 odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. Spotkania rekolekcyjne odbywały się w naszej sali gimnastycznej - w okolicznościowej scenografii, a także w parafialnym kościele. Nauki rekolekcyjne głosił dla nas o. Maciej Miasik - misjonarz ze zgromadzenia Kombonianów. Tematem przewodnim naszych spotkań było hasło "W jedności z Jezusem". Rekolekcjonista starał się też przybliżyć nam realia życia dzieci w krajach misyjnych. Na zaproszenie naszego katechety gościliśmy również  zespół „Trąbki Jerycha ‘’ oraz pana Piotra Rybaka z teatralnym przedstawieniem biblijnych przypowieści ,,Jonasz" oraz  „Miłosierny Ojciec". Szczególnie przeżyliśmy koncert zespołu muzycznego, który szczęśliwie dotarł do nas aż z Ukrainy, gdzie reprezentował nasz kraj na międzynarodowym festiwalu. Wysłuchaliśmy koncertu w towarzystwie naszych nauczycieli wraz z Panią dyrektor oraz księdzem  proboszczem. Na zakończenie rekolekcji mieliśmy możliwość uczestniczenia we mszy św. w kościele parafialnym .

 

Dzień Ziemi - HAPPENING  EKOLOGICZNY

            Piękna ,słoneczna pogoda towarzyszyła happeningowi ekologicznemu zorganizowanemu
w piątek 15 kwietnia 2011r. z  okazji zbliżającego się  Dnia Ziemi.

Imprezę rozpoczął wspólny przemarsz na rynek murckowski. Na rynku uczniowie klasy IIIa i VIa zaprezentowali przedstawienie ekologiczne  zachęcające nie tylko młodzież naszej szkoły, ale również mieszkańców dzielnicy do dbania o środowisko, w tym sadzenie drzew, segregowanie odpadów. Po występach artystycznych poznaliśmy laureatów konkursu wiedzy ekologicznej.

Zostali nimi:

w kategorii klas IV               I miejsce: Weronika Kaczmarek

                                               II miejsce: Nina Chrząszcz

                                               III miejsce: Mateusz Bogdański

w kategorii klas V               I miejsce: Mateusz Gutkowski

                                              II miejsce: Zuzanna Węgierska

                                              III miejsce: Joanna Balicka

 kategorii klas VI               I miejsce: Paweł Szołtysek

                                             II miejsce: Zofia Goleń

                                             III miejsce: Rafał Siwy

Happening zakończyło wspólne sprzątanie Murcek zorganizowane przez przedstawicieli Rady Jednostki Pomocniczej p. Szwedę i p. Zatorskiego.

Dzięki takim działaniom nasza dzielnica będzie piękniejsza, a my będziemy się czuć odpowiedzialni za jej czystość.

 

Konkurs matematyczny klas drugich

     28 kwietnia 2011 odbył się w naszej szkole po raz VIII - Miejski Konkurs Matematyczny dla klas drugich pt."Rusz głową mały Pitagorasie". Do konkursu stanęło 39 drużyn z katowickich szkół, czyli prawie 80 uczestników. Uczniów przywitała w-ce dyrektor Barbara Pocwa oraz metodyk edukacji wczesnoszkolnej pani Bożena Kotulska. By rozładować stres oraz nagromadzone emocje pani metodyk rozpoczęła wspólną zabawę. Wspólną, bo w zabawie wzięli udział nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, opiekunowie i rodzice. Rozluźnieni, ale bardzo zmotywowani uczniowie zabrali się ochoczo do pracy. Pierwsze zadanie polegało na ułożeniu tangramu  przy wykorzystaniu jak największej ilości figur. Powstało wiele przepięknych prac, a wyobraźnia i kreatywność uczniów nie miała granic... Zobaczyć można było: samochody, samoloty, rakiety, postaci z bajek, zagrody a nawet całe gospodarstwa! Kolejnym etapem matematycznych zmagań była praca indywidualna każdego z uczestników. Tu ważne okazało się skupienie i mobilizacja sił. Uczniowie niezmordowanie rozwiązywali zadania i łamigłówki matematyczne, a komisja sprawdzająca prace uczniów pracowała w pocie czoła. Wreszcie nastała chwila wytchnienie i przerwa na "drugie śniadanie". Dzięki hojności naszego sponsora - piekarni "Sezam" - już po raz kolejny uczestnicy konkursu mieli możliwość posilenia się pyszną drożdżówką. Po przerwie na uczestników czekało ostatnie już zadanie - wspólna praca czyli rozwiązywanie zadań nietypowych: z  nadmiarem danych lub  zawierające za mało danych, zadań sprzecznych i o złej treści. Zmęczenie było widoczne na twarzach uczestników, bo i poziom konkursu był wysoki, a zadania okazały się stosunkowo trudne. Cóż, widać nie wszystko przychodzi łatwo, nawet zwycięstwo. Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment - wręczenie nagród. Nasz kolejny sponsor  PHU "Vector" również spisał się na medal, bo dzięki niemu każdy z uczestników konkursu otrzymał - jako nagrodę pocieszenia - notes i długopis. Po podliczeniu punktacji za wszystkie zadania okazało się, że I miejsce zajęła drużyna.... naszej szkoły - SP 48 w składzie Maciej Kindrat z klasy II a i Łukasz Łagosz z klasy II b! Radość ze zwycięstwa była ogromna, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! I tak oto kolejny już konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich organizowany przez nasza szkołę przeszedł do historii.

 

  3 Maja

Tradycją stało się już, że co roku w naszej szkole gromadzimy się na akademii z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Nasza obecność tutaj jest wyrazem patriotycznych postaw całej społeczności szkolnej. Ponownie i w tym roku, w przeddzień rocznicy, odtwarzaliśmy i przeżywaliśmy brzemienne dla przyszłości Polski chwile, gdy obóz patriotów polskich wyrwał naród z zaklętego kręgu niemocy, rozkładu i zgorszenia. Konstytucja majowa - druga na świecie, a pierwsza w Europie - była widocznym znakiem siły narodu polskiego, który w trudnym okresie dziejowym zdołał położyć podwaliny pod odrodzenie narodowe. Pamięć o Konstytucji jesteśmy winni naszym przodkom - wielkim patriotom. Poprzez organizowanie tejże uroczystości realizujemy też ich testament patriotyczny - przekazania wielkich wartości demokracji dla najmłodszych pokoleń.

 

Dzień Unii Europejskiej

Dzień Unii Europejskiej nazywany również Dniem Zjednoczonej Europy obchodzony jest 9 maja. Przypomina o dacie 9.V.1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - Plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Z tej okazji 6 maja cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym apelu. Apel składał się z dwóch części. Pierwsza część  to  prezentacja podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej w formie lekcji szkolonej. Przedstawiono inscenizację  zatytułowaną: „Co wiemy o Unii Europejskiej?", w czasie której, wyjaśniono powody powstania Unii Europejskiej oraz zaprezentowano jej symbole. Inscenizacja była wprowadzaniem do drugiej części apelu, czyli do klasowego „Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej”. W przeprowadzonym konkursie każdą klasę reprezentowała drużyna 3-osobowa. Wśród klas pierwszych 1 miejsce zdobyła kl. Ib,  w klasach drugich i trzecich 1 miejsce zdobyła kl. II b, 2 miejsca eksekwo zdobyły kl. II a i III a, natomiast  spośród klas czwartych, piątych i szóstych 1 miejsce zdobyła kl. VI a 2 miejsce zdobyła kl. V a, 3 miejsce zdobyła kl. VI b.

Zwycięskie klasy w poszczególnych kategoriach otrzymały dyplomy a drużyny nagrodzone zostały upominkami ufundowanymi przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej. Całość apelu uświetnił swoim występem szkolny chór „Belcanto”.

 

21 maja  - XX Festyn Śląski

            Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w festynie środowiskowym. Przez prawie godzinę bawiliśmy mieszkańców Murcek śpiewem, tańcem oraz popisami aktorskimi. Wystąpili wszyscy, którzy zostali nagrodzeni w szkolnym konkursie Mam talent. Tym razem centralnym punktem programu było przedstawienie  w wykonaniu  teatru „Bambuko”. Historia o tym, że każdy dziadek jest królem, ale nie każdy król może być dziadkiem, wszystkich wprawiła w dobry humor.   Pogoda nam dopisała, a wraz z nią towarzyszył wspaniały nastrój.

Za rok znów spotkamy się na festynie...

 

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

20 maja 2011 roku na niedawno oddanych do użytku, bardzo nowoczesnych obiektach sportowych naszej szkoły, odbył się Dzień Sportu.

Po uroczystym otwarciu i przedstawieniu  programu zawodów, uczniowie klas IV-VI przystąpili do sportowej rywalizacji  w następujących konkurencjach:

bieg na dystansie 60 metrów dziewcząt i chłopców

skok w dal dziewcząt i chłopców

bieg na dystansie 600 metrów dziewcząt

bieg na dystansie 1000 metrów chłopców

tenis  stołowy dziewcząt i chłopców

Po zakończeniu konkurencji lekkoatletycznych oraz turnieju  tenisa stołowego,  uczniowie przystąpili do rywalizacji drużynowej.  Chłopcy rozegrali Mistrzostwa  Szkoły  w piłce nożnej 5-osobowej. Dziewczęta uczestniczyły w turnieju  minisiatkówki. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni medalami.

Uczniowie klas I-III rywalizowali na sali gimnastycznej. Uczestniczyli  w wyścigach rzędów oraz grach drużynowych. Każdy uczeń otrzymał w nagrodę słodki upominek.

PODCZAS DNIA SPORTU WSZYSCY WSPANIALE SIĘ BAWILI!

 BRAWA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RYWALIZACJI SPORTOWEJ!!!

 

Dzień Dziecka

 W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka plany jego uczczenia w naszej szkole były bardzo ciekawe... Niestety wszystko zepsuła natura, a konkretniej brak dostawy energii elektrycznej.

Na początku wszystko przebiegało zgodnie z planem. Uczniowie klas młodszych zaczęli od projekcji filmowej na sali gimnastycznej filmu pt."Alvin i wiewiórki", a po nich uczniowie klas IV-VI zaplanowaną mieli projekcję filmu pt."Uczeń czarnoksiężnika". Niestety po 50 minutach projekcja została przerwana z w/w powodów. Jęk zawodu usłyszeć można było aż w sekretariacie naszej szkoły. Plany obchodów Dnia Dziecka szybko uległy modyfikacji i młodsi uczniowie, po krótkiej przerwie na posiłek, spotkali sie na dziedzińcu szkolnym. Tam życzenia uczniom złożyła pani wice dyrektor oraz przygotowała dla nich słodki poczęstunek. Następnie uczniowie przenieśli się w świat baśni i bajek... Każda z klas wylosowała wcześniej tytuł jednej ze znanych baśni lub bajkę i na wyznaczonym obszarze miała za zadanie ją przedstawić w formie rysunku kredą. Po krótkich ustaleniach, czasem nawet bardzo burzliwych, artyści przystąpili do działania, a praca, a raczej kreda "paliła" im się w rękach.

 I wreszcie naszym oczom ukazał się cudowny widok... Klasa Ia zaprezentowała fragmenty "Czerwonego kapturka", a klasa Ib "Smurfy". Klasy drugie zaś przedstawiły baśnie Andersena: klasa IIa "Królową śniegu", a klasa IIb "Dziecię elfów". Swoich rysunków nie mieli okazji zaprezentować artyści klas trzecich, bo właśnie wracali z pobytu na "zielonej szkole".

Wszyscy bardzo ubrudzeni kredą, ale bardzo zadowoleni ze swoich dzieł wracali do klas.  A w nagrodę następnego dnia dokończyliśmy projekcję filmu!

 

5 porcji warzyw, owoców lub soku

Przez cały rok szkolny uczniowie klas drugich i trzecich naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym kl.I-III "5 porcji warzyw, owoców lub soku". Celem programu było kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków. Realizując program chcieliśmy pokazać rodzicom i przede wszystkim dzieciom z klas I-III, że owocowo-warzywne porcje są niezbędne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin oraz składników mineralnych. Według zaleceń ekspertów, warzywa, owoce i soki należy spożywać co najmniej 5 razy dziennie – każdego dnia. Jest to niezbędne minimum w codziennej trosce o zdrowie.

Każda z klas uczestnicząca w programie przeprowadziła mini quiz o zdrowym odżywianiu na początku i na końcu programu. Przeprowadzenie quizu pozwoliło pokazać stan wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz efekty programu w budowaniu świadomości zdrowego żywienia. Realizacja program "5 porcji warzyw, owoców lub soku" polegała na przeprowadzenia z dziećmi 4 lekcji dotyczących zdrowego odżywiania się w różnych porach roku, gdzie uczniowie poprzez zabawę zapoznawali się bliżej z owocami, warzywami i sokami. Świat warzyw, owoców i soków poznawali z piątką przyjaciół - Piękną Mary, Waleczną Dianą, Bystrą Sarą, Odważnym Alexem i Niezwyciężonym Maksem, z którymi to przeżywali przygody i pokonywali różne trudności.

Podsumowaniem całorocznej realizacji programu był apel poświecony sprawdzeniu wiedzy o spożywaniu warzyw i owoców. Mottem apelu stała się fraszka Jana Kochanowskiego pt. "Na zdrowie"

„ Szlachetne zdrowie

Nikt się nie dowie

Jako smakujesz

Aż się zepsujesz….”

W następnej części apelu wystąpiła klas III a i zaprezentował inscenizację Jana Brzechwy pt. "Na straganie", w której to przekonywała nas, że warzywa i owoce są niezbędne dla zdrowia. Teraz nastąpiła rywalizacja poszczególnych klas. I tak klasy trzecie miały do rozwiązania krzyżówkę, której rozwiązaniem było hasło: Dbamy o swoje zdrowie. Zadanie przedstawicieli klas drugich polegało na  rozpoznawaniu produktów za pomocą zmysłów, zaś przedstawiciele klas pierwszych za pomocą zmysłu smaku odgadywali zawartość szklanek, w których znajdował się sok pomidorowy i z cytryny, olej, ketchup oraz woda. Na koniec  zadanie otrzymała każda z  klas, które polegało na wyborze właściwych i prawidłowych produktów i ułożeniu z nich menu:

Klasy I – śniadania

Klasy II – obiadu

Klasy III – kolacji

 

 Apel posumowała p.wice dyrektor  stwierdzając, że wszystkie klasy posiadają dużą wiedzę na temat zdrowego odżywiania i konieczności spożywania warzyw i owoców i życzyła wszystkim uczniom dużo zdrowia!